ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Rani Lakshmi Bai In Kannada

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Rani Lakshmi Bai In Kannada

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Rani Lakshmi Bai In Kannada - 1800 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ). ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದರೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ನಾವು ಈ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರೆಯಲಾದ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾದ ಇಂದಿನ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಪರಿವಿಡಿ

  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 5 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು


  1. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಮಣಿಕನಿರ್ಕಾ, ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯವರು 1835 ರ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ವಾರಣಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಾಠಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮರಾಠಾ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ 23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವಾದ ಝಾನ್ಸಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮೋರೋಪಂತ್ ತಾಂಬೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಯುದ್ಧ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಅವಳು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣಳಾಗಿದ್ದಳು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಜಾ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯಾದಳು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರ ಮಗ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಧನರಾದರು. ಗಂಗಾಧರ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವನು 21 ನವೆಂಬರ್ 1853 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ವಿಧವೆಯಾದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ 18 ಜೂನ್ 1858 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 5 ಸಾಲುಗಳು


  1. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 1857 ರಲ್ಲಿ, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಅವರು ಝಾನ್ಸಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ತನ್ನ ದತ್ತುಪುತ್ರ ದಾಮೋದರನನ್ನು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಳು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯವರು ತೋರಿದ ಶೌರ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು


  1. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಮಣಿಕನಿರ್ಕಾ, ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯವರು ನವೆಂಬರ್ 19, 1835 ರಂದು ವಾರಣಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಾಠಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮರಾಠರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ 23 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ವೀರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮೋರೋಪಂತ್ ತಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಅವರು ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಜ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿಯಾದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮತ್ತು ರಾಜ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರು ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರ ಮಗ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಧನರಾದರು. ಗಂಗಾಧರ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವನು ಸಹ 21 ನವೆಂಬರ್ 1853 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ವಿಧವೆಯಾದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ 1858 ರ ಜೂನ್ 18 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ವೀರಗತಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 5 ಸಾಲುಗಳು


  1. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮರಣದ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ಹೌಸಿ ಅವರು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 1857 ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ತನ್ನ ದತ್ತುಪುತ್ರ ದಾಮೋದರನನ್ನು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಏರಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಳು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯವರು ತೋರಿದ ಶೌರ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ 10 ಸಾಲುಗಳು

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯ ಕುರಿತಾದ ಆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಇವು. ನೀವು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Rani Lakshmi Bai In Kannada

Tags