ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Lord Krishna In Kannada

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Lord Krishna In Kannada

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Lord Krishna In Kannada - 1800 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈತ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆತನ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೀಚ ಹಾಗೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಿವಿಡಿ

  • 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 5 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ 5 ಸಾಲುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 10 ಸಾಲುಗಳು


  1. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಬಹಳ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ಹ, ಮಾಧವ್, ಬಾಲಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮುರಾರಿ ಮುಂತಾದ ಸುಂದರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಒಟ್ಟು 108 ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ವಸುದೇವ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ನಂದ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವರು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಂಟನೇ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಪಂಚದ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮಥುರಾದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೊಳಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದರೆ, ಅವನ ಕೊಳಲನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಳಲಿನ ರಾಗಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮಖನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಖನನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಲರಾಮ ಎಂಬ ಅಣ್ಣನಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಶೇಷನಾಗನ ಅವತಾರ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮೈಬಣ್ಣವು ಮೋಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪೀತಾಂಬರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಅವನು ಶೇಷನಾಗನ ಅವತಾರ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮೈಬಣ್ಣವು ಮೋಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪೀತಾಂಬರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಅವನು ಶೇಷನಾಗನ ಅವತಾರ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮೈಬಣ್ಣವು ಮೋಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪೀತಾಂಬರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 5 ಸಾಲುಗಳು


  1. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮಾವ ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು, ಇದು ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು


  1. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಬಹಳ ಚಂಚಲನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕನ್ಹ, ಮಾಧವ್, ಬಾಲಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮುರಾರಿ ಮುಂತಾದ ಸುಂದರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 108 ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿ ದೇವಕಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ವಸುದೇವ, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಂದೆ ನಂದರಿಂದ ಬೆಳೆದರು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವರು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಂಟನೇ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಪಂಚದ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಮಥುರಾದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅಂತಹ ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವನ ಕೊಳಲನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಮಖನ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಖನನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಲರಾಮ ಎಂಬ ಅಣ್ಣನಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಶೇಷನಾಗನ ಅವತಾರ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಬಣ್ಣವು ಮೋಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪೀತಾಂಬರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 5 ಸಾಲುಗಳು


  1. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನವಿಲು ಗರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕಿರೀಟವು ಯಾವಾಗಲೂ ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಮಾವ ಕಂಸನನ್ನು ಕೊಂದು ಜನರನ್ನು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು, ಇದು ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ 10 ಸಾಲುಗಳು

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, 10 ರಿಂದ 15 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೇಳಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತಾದ ಆ 10 ಸಾಲುಗಳು. ನೀವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲಿನ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Lord Krishna In Kannada

Tags