ದೀಪಾವಳಿ / ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Diwali / Deepawali In Kannada

ದೀಪಾವಳಿ / ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Diwali / Deepawali In Kannada

ದೀಪಾವಳಿ / ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Diwali / Deepawali In Kannada - 1100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಹಲೋ, ಇಂದು ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ / ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು) ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ದೀಪಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 10 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಆ 10 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಪರಿವಿಡಿ

  • ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ 10 ಸಾಲುಗಳು


  1. ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೀಪಾವಳಿಯು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ / ದೀಪಾವಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದದ್ದು ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು. ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದರು. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಜನರು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ 5 ಸಾಲುಗಳು


  1. ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಯ್ ಬೀಜ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ 10 ಸಾಲುಗಳು


  1. ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೀಪಾವಳಿಯು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ. ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು, ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು ರಾಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಜನರು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲುಗಳು


  1. ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಭಾಯಿ ಬೀಜ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • 10 ಸಾಲುಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ದೀಪಾವಳಿಯ ಆ 10 ಸಾಲುಗಳು. ನೀವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ 10 ಸಾಲುಗಳು) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ದೀಪಾವಳಿ / ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Diwali / Deepawali In Kannada

Tags