ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Child Labor In Kannada

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Child Labor In Kannada

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Child Labor In Kannada - 2300 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳು ). ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾನಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರಿವಿಡಿ

  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 5 ಸಾಲುಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳು


  1. ಬಲವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಲಸವು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದರೂ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಡತನ. ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕೆಲವರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯಲು ಇಲ್ಲವೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲವಂತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಜನ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯಲು ಇಲ್ಲವೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲವಂತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಜನ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯಲು ಇಲ್ಲವೇ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲವಂತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 5 ಸಾಲುಗಳು


  1. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆದ ನಂತರವೂ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂಬ ಶಾಪವನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಿದೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಕಳವಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಆ ಬಲವಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶವು ಅದನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳು


  1. 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಕೆಲಸವು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಡತನ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದು ದಂಧೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲವಂತದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 5 ಸಾಲುಗಳು


  1. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸರಕಾರ ಹಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಜನರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಎಂಬ ಶಾಪವನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪೋಷಕರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬಲವಂತದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶವೇ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:- ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ/ವೇತನ ಕುರಿತ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆ 10 ಸಾಲುಗಳು. ನೀವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯ 10 ಸಾಲುಗಳು ). ನಿಮಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ.


ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Child Labor In Kannada

Tags