પુસ્તકાલય પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | Essay On Library In Gujarati

પુસ્તકાલય પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | Essay On Library In Gujarati

પુસ્તકાલય પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | Essay On Library In Gujarati - 3300 શબ્દોમાં


આજના લેખમાં આપણે ગુજરાતીમાં પુસ્તકાલય પર નિબંધ લખીશું . પુસ્તકાલય પરનો આ નિબંધ બાળકો અને વર્ગ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે લખાયેલ છે. તમે તમારા શાળા કે કોલેજના પ્રોજેક્ટ માટે ગુજરાતીમાં આ નિબંધ ઓન લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમને અમારી વેબસાઇટ પર અન્ય વિષયો પર ગુજરાતીમાં નિબંધો મળશે, જે તમે વાંચી શકો છો.

પુસ્તકાલય પર નિબંધ (ગુજરાતીમાં પુસ્તકાલય નિબંધ) પરિચય

જ્યાં આપણે જ્ઞાનનો ભંડાર એકસાથે મેળવીએ, જ્યાં જ્ઞાનમાં વધારો થાય, જ્યાં આપણે આપણા સમયનો સદુપયોગ કરીએ, તેને આપણે પુસ્તકાલય કહીએ છીએ. અમને પુસ્તકાલયમાં વિવિધ પ્રકારની માહિતીપ્રદ પુસ્તકો મળે છે. જેની કોઈપણ પુસ્તક પ્રેમી મુલાકાત લઈ શકે છે. તમે પુસ્તકાલયની મુલાકાત લઈને તમારા જ્ઞાનમાં વધારો કરી શકો છો. પુસ્તક એ અમૂલ્ય સંપત્તિ છે, જેમાં આપણને ઘણી ઉપયોગી વસ્તુઓ મળે છે. દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ એક પુસ્તક છે અને આપણે આ પુસ્તકો પુસ્તકાલયમાં સરળતાથી મેળવી શકીએ છીએ.

પુસ્તકાલયમાં પુસ્તક સંગ્રહ

પુસ્તકાલયમાં વિવિધ પ્રકારના પુસ્તકોનો સંગ્રહ છે. પુસ્તકાલયના નામ પરથી, આપણે સમજીએ છીએ કે પુસ્તકોના વિશાળ સંગ્રહને પુસ્તકાલય કહેવામાં આવે છે, જ્યાં હિન્દી, ગણિત, ઇતિહાસ, અંગ્રેજી, સામાજિક વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, વાણિજ્ય, ફિલોસોફી, પ્લેનેટરી સાયન્સ વગેરે જેવા વિવિધ વિષયો પર પુસ્તકો હોય છે. હિન્દી પુસ્તકાલયમાં કવિતા, વાર્તા, કવિતા, ગીતો, લેખકોનો પરિચય વગેરે માહિતી ઉપલબ્ધ છે. હિન્દી પુસ્તકાલયમાં જાણીતી ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓના જીવનચરિત્રો મળી શકે છે.

પુસ્તકાલયનું મહત્વ

પુસ્તકો એ જ્ઞાનનો ભંડાર છે, જેને વાંચીને આપણે આપણા જ્ઞાનમાં વધુ વધારો કરી શકીએ છીએ. એક જ વિષય પરના ઘણા પુસ્તકો અને તેમના લેખકો પણ અલગ અલગ છે. બધું જ્ઞાન પુસ્તકમાં જ લખેલું છે. પુસ્તક વાંચનારને ઘણી બધી માહિતી, શબ્દોના ઉચ્ચારણ, વિષયોની ઊંડાઈ વગેરેની માહિતી પુસ્તકોમાંથી મળે છે.

પુસ્તકાલય તરીકે

 1. શાળા પુસ્તકાલય

પાઠશાળા પુસ્તકાલયમાં, વિદ્યાર્થીઓને તેમના સમયનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની, એકાંત વાતાવરણમાં, વિષયોને યોગ્ય સમજણ અને ધ્યાન સાથે વાંચવાની તક મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકાલયમાં પુસ્તકોમાંથી જ્ઞાન અને સમયનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકે છે જેમ કે નોટ્સ બનાવવા વગેરે. વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકાલયમાંથી તમામ મહત્વની માહિતી મેળવી શકે છે.

 1. યુનિવર્સિટી પુસ્તકાલય

યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરીનો વિદ્યાર્થીઓ સમયાંતરે ઉપયોગ કરે છે અને તેનું મહત્વ સમજે છે. ઘણા વિષયોમાં ઘણા લેખકો હોય છે અને એક વિષયમાં ઘણા લેખકો હોય છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ એક જ વિષયના વિવિધ પુસ્તકો વાંચીને તેમની નોંધો બનાવે છે. પરીક્ષાના પરિણામમાં પુસ્તકાલયમાંથી વધુ ગુણ મેળવી શકાશે. વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત શિક્ષકો પણ પુસ્તકાલયમાં જાય છે અને તે તમામ પુસ્તકો તેમના માટે ઉપલબ્ધ છે. શિક્ષકોને જરૂરી પુસ્તકો મળે છે. જે પુસ્તકો બહાર શોધ્યા પછી પણ મળતા નથી તે પુસ્તકાલયમાં સરળતાથી મળી જાય છે. તેથી જ વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરે છે. યુનિવર્સિટીના પુસ્તકાલયમાં વિદ્યાર્થીઓને અખબારો, વાર્તાઓ, રોજગાર સમાચાર પત્રો આપવામાં આવે છે.

 1. કારખાનું

મોટી ફેક્ટરીઓમાં પણ પુસ્તકાલયની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. પુસ્તકોના જ્ઞાનના ભંડારમાંથી સામાન્ય લોકો અને તેમના કર્મચારીઓ કે જેઓ વાંચન અને લેખનના શોખીન છે તેઓ સમયાંતરે તેનો ઉપયોગ કરે છે.

 1. સામાજિક સંસ્થા

સામાજીક સંસ્થામાં અનેક ઉચ્ચ અધિકારીઓ લાયબ્રેરી ભેગી કરી લાયબ્રેરી ખોલે છે. જેના કારણે સમાજના લોકો પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરે છે. ઘણા નાટકો, રામલીલા, રામાયણ, મહાભારત જેવા તેમના ચિત્રાત્મક અભિનય, મહાપુરુષો વિશેના વર્ણનો, દેશને આઝાદ કરાવનારા ક્રાંતિકારીઓ વિશેના વર્ણનો વગેરે પુસ્તકો દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. આજે આપણે આપણા ઇતિહાસ વિશે જાણીએ છીએ, તેથી સૌથી મોટો શ્રેય પુસ્તકોને જાય છે. કારણ કે આપણને આપણા ઈતિહાસ વિશે પુસ્તકો અને આપણા વડીલો પાસેથી જ ખબર પડી છે.

પુસ્તકાલયના ભાગો

સામાન્ય રીતે પુસ્તકાલયમાં બે ભાગો હોય છે. પુસ્તકાલયમાં, એક ભાગ પુસ્તકો વાંચવા માટે છે અને બીજો ભાગ પુસ્તકો આપવા માટે છે. અહીં એક લાઈબ્રેરીયન છે જે લાઈબ્રેરીમાં આવનારા લોકોની યાદીની માહિતી રાખે છે. પુસ્તકાલયના ભાગો નીચે મુજબ છે.

 1. પ્રથમ ભાગ

સૌ પ્રથમ, લાઇબ્રેરીમાં પ્રવેશતા પહેલા, લાઇબ્રેરીની બહાર એક રૂમ છે, જેમાં ઘણા કબાટ અથવા જમવાનું બનાવવામાં આવ્યું છે. આ છાજલીઓ અથવા ખાણોમાં બેગ, બેગ અથવા અન્ય વસ્તુઓ રાખવામાં આવે છે. તેમની સંભાળ રાખવા માટે એક સ્ટાફ પણ છે, જે તેની સંભાળ રાખે છે. લાઇબ્રેરીમાં પેન, લેખન માટે કોપી, પેજની મંજૂરી છે.

 1. પુસ્તક અંક વિભાગ

આ રૂમમાં તમામ પુસ્તકાલયોની દેખરેખ માટે એક ગ્રંથપાલ છે. લાઈબ્રેરીયન દ્વારા લાઈબ્રેરીમાં રાખવામાં આવેલ પુસ્તકો, લાઈબ્રેરીની મુલાકાત લેતા લોકોની યાદી, તેમના દ્વારા ઈસ્યુ કરવામાં આવેલ પુસ્તકો રાખવામાં આવેલ છે. પુસ્તકાલયમાં આવનાર વ્યક્તિઓની યાદી અને તેમના દ્વારા વાંચવા માટે પસંદ કરાયેલ પુસ્તકો પુસ્તકોના અંકમાં ગ્રંથપાલ દ્વારા જાળવવામાં આવે છે. પુસ્તકાલયમાં જવા માટે એક કાર્ડ હોય છે, જેમાં ફોટો અથવા ઓળખ કાર્ડ હોય છે. તે થાય છે. ગ્રંથપાલ તેને જુએ છે, તેના રેકોર્ડમાં તેની સહી કરાવે છે અને કાર્ડ તેની પાસે રાખે છે. રજિસ્ટરમાં આગમનનો સમય, તારીખ અને દિવસનો ઉલ્લેખ અને સહી કરવાની રહેશે. ત્યાં અયોગ્ય સામગ્રી લઈ જવા પર પ્રતિબંધ છે. તમે લાઇબ્રેરીમાં એક નકલ અને પેન સિવાય કંઈપણ લઈ જઈ શકતા નથી. લાઈબ્રેરી છોડતી વખતે આઈડી કાર્ડનો સમય, તારીખ, દિવસ અને સહી પાછી લેવામાં આવે છે.

 1. વાંચન વિભાગ અને લેખન વિભાગ

આ રૂમમાં એક લાંબું ટેબલ છે, પુસ્તકો, અખબારો, માસિક દૈનિકો (મેગેઝિન) રાખવામાં આવ્યા છે જે તમે વાંચી શકો છો. આ રૂમમાં બેસવા માટે ખુરશીઓ પણ છે. કોપીમાં કોઈ વસ્તુ નોંધવી હોય તો ટેબલ પર રાખીને તેની નોંધ કરવામાં આવે છે. પુસ્તકોના પૃષ્ઠો વાંચવામાં આવે છે અને પુસ્તકોની સંભાળ અને સંભાળ સાથે નોંધ લેવામાં આવે છે. આ વિભાગમાં વિવિધ વિષયો પર આધારિત પુષ્કળ પુસ્તકો રાખવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ વ્યક્તિ આ રૂમમાં આરામથી બેસીને તેની રુચિ અનુસાર તે વિષય પર રાખેલા પુસ્તકો વાંચી શકે છે.

 1. મોનિટરિંગ રૂમ અથવા સ્ટાફ

લાઇબ્રેરીમાં કેમેરા છે. તે એક કર્મચારી છે, જે વ્યક્તિઓ અને શીખનારાઓ પર નજર રાખે છે. અહીંથી, પુસ્તકાલયમાં કોઈ અવાજ કે ઘોંઘાટ નથી અને શાંત વાતાવરણ વગેરે જાળવવા માટે ધ્યાન આપવામાં આવે છે.

 1. પુસ્તકાલયના સભ્ય બનવા માટેના સામાન્ય નિયમો

જો કે, વિવિધ પુસ્તકાલયોના પોતાના નિયમો હોય છે. પરંતુ હજુ પણ દરેક પુસ્તકાલયમાં કેટલાક નિયમો લાગુ કરવામાં આવે છે. પુસ્તકાલયની મુલાકાત માટે કેટલાક સામાન્ય નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. પુસ્તકાલયના સભ્ય બનવા માટે, પુસ્તકાલયમાં માસિક અમુક ફી ચૂકવવી પડે છે. ઉપરાંત, એવી લાઈબ્રેરીઓ છે જ્યાં તમારે કોઈ ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી. એકવાર લાઇબ્રેરીના સભ્ય બન્યા પછી, વ્યક્તિ લાઇબ્રેરીમાં ઉપલબ્ધ તેની પસંદગીનું કોઈપણ પુસ્તક વાંચી શકે છે. કોઈપણ પુસ્તકાલયના સભ્ય બનતી વખતે ફી જમા કરાવવાની હોય છે, આ ફી પુસ્તકોની જાળવણી માટે લેવામાં આવે છે. પુસ્તકો સમય મર્યાદામાં પુસ્તકાલયમાં પરત કરવાના રહેશે. વિવિધ પુસ્તકાલયોમાં પુસ્તકો જમા કરાવવા અને પરત કરવા માટે અલગ-અલગ નિયમો હોય છે.

પુસ્તકાલયનો પ્રકાર

 1. લોક પુસ્તકાલય

જાહેર પુસ્તકાલય એક પુસ્તકાલય છે જે તમામ વર્ગના લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે. કોઈપણ વ્યક્તિ આ લાઈબ્રેરીમાં જઈને કોઈ પણ પુસ્તક વાંચી શકે છે. તમને સાર્વજનિક પુસ્તકાલયો ગમે ત્યાં મળશે.

 1. ખાનગી પુસ્તકાલય

વકીલો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ, ડૉક્ટર્સ, એન્જિનિયર્સ વગેરે જેવા અમુક વર્ગના લોકોના વ્યવસાય સાથે સંબંધિત પાસાઓને જાણવા અને સમજવા માટે વિવિધ પુસ્તકોની જરૂર છે. તેથી તેઓ પોતાના વ્યવસાયને લગતા પુસ્તકો એકત્ર કરીને પોતાની લાયબ્રેરી બનાવે છે અને આવી લાયબ્રેરીને ખાનગી કે ખાનગી પુસ્તકાલય કહે છે.

પુસ્તકાલયના ફાયદા

જો તમે તમારા જ્ઞાનનો આધાર વધારવા માંગતા હોવ તો પુસ્તકો મદદરૂપ છે. જ્યારે પણ કોઈ વિષયમાં નિપુણતા મેળવવાની જરૂર હોય, ત્યારે ફક્ત એક પુસ્તક જ તમને મદદ કરી શકે છે. પુસ્તકાલયમાં વાંચવાથી અભ્યાસમાં મદદ મળે છે. આવું એટલા માટે થાય છે કારણ કે પુસ્તકાલયમાં શાંત વાતાવરણ હોય છે. શાંત વાતાવરણ રહેવાથી આપણું ધ્યાન વાંચન પર કેન્દ્રિત રહે છે. પુસ્તકાલયનું શાંત વાતાવરણ એકાગ્રતા વધારે છે. જો તમે વાંચવા કે લખવા માટે નિયમિતપણે લાઈબ્રેરીમાં જાઓ છો, તો તમારું ઉચ્ચાર અને વાંચન સુધરે છે. તમે તમારા ઘરે અભ્યાસ કરીને પણ આ સુધારો કરી શકો છો, પરંતુ પુસ્તકાલયમાં તે અલગ બાબત છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ નિયમિતપણે પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરે છે અને પુસ્તકાલયમાં અભ્યાસ કરે છે, ત્યારે તેઓ સારા ગુણ મેળવે છે. તેનું કારણ પુસ્તકાલયમાં શાંત વાતાવરણ છે.

પુસ્તકાલય આપણો રાષ્ટ્રીય વારસો

પુસ્તકાલયમાં આપણા પૂર્વજોએ લખેલા ઘણા સારા પુસ્તકો છે. મહાત્મા ગાંધી, જવાહરલાલ નેહરુ, એપીજે અબ્દુલ કલામની જેમ ઘણા મહાન લોકો છે, જેમના પુસ્તકો આપણને પુસ્તકાલયમાં ઉપલબ્ધ છે. જેને અનુસરીને આપણે આપણા જ્ઞાનમાં વધારો કરીએ છીએ. પુસ્તકાલયમાં ઘણા સારા લેખકોના પુસ્તકો પણ સંગ્રહિત છે. જેનો ઉપયોગ આપણે ભવિષ્યમાં જીવનને વધુ સારું બનાવવા માટે કરી શકીએ છીએ. કોઈપણ વ્યક્તિ જે સારા અને ઉચ્ચ મૂલ્યના પુસ્તકો ખરીદી શકતી નથી, તે અહીં આવીને આરામ અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં તે પુસ્તક વાંચી શકે છે અને તેની જ્ઞાનની જિજ્ઞાસાને સંતોષી શકે છે.

પ્રાચીન સમયથી પુસ્તકાલયનો પ્રભાવ

પુસ્તકાલયની અસર આપણા પર પ્રાચીન સમયથી છે. કારણ કે પ્રાચીન કાળમાં પ્રિન્ટીંગ મશીન નહોતું, જે કંઈ પણ લખવામાં આવતું તે હાથથી પુસ્તકોમાં લખવામાં આવતું. જેના કારણે તેમની કિંમત પણ વધારે રાખવામાં આવી હતી. હાથના લખાણને કારણે પુસ્તકો પણ ભાગ્યે જ મળતાં હતાં, કારણ કે હસ્તલિખિત પુસ્તકો ભાગ્યે જ ઉત્પન્ન થતા. આ જોઈને પુસ્તકાલયની સ્થાપના થઈ. પુસ્તકાલયની સ્થાપનાથી પુસ્તકો વાંચવાની ઈચ્છા ધરાવતા કોઈપણ વ્યક્તિ પુસ્તકાલયમાં જઈને શાંત વાતાવરણમાં પુસ્તકો વાંચી શકશે. આના કારણે ગરીબ વર્ગના લોકોને વધુ ફાયદો થયો, કારણ કે તેઓ ઊંચી કિંમતના પુસ્તકો ખરીદી શકતા ન હતા.

પુસ્તકાલયમાં સાવચેતીઓ

પુસ્તકાલય જ્ઞાનનું મંદિર છે, જ્યાં આપણે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. આપણે પુસ્તકાલયના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. આપણે પુસ્તકાલયમાં ક્યારેય ઘોંઘાટ અને ઘોંઘાટ ન કરવો જોઈએ. પુસ્તકાલયમાં ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે કેટલાક લોકો પુસ્તકો અથવા પેન ચોરી કરે છે, જે બિલકુલ સારી બાબત નથી. કેટલાક લોકો લાયબ્રેરીના પુસ્તકો પણ ફાડી નાખે છે, આવી સ્થિતિમાં તેઓ બીજા અને દેશને નુકસાન જ નથી કરી રહ્યા પરંતુ પોતાને પણ નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. આપણે પુસ્તકાલયમાં જઈને ચોરવા, પુસ્તકો ફાડવા જેવા કામો ન કરવા જોઈએ. જ્યારે પણ આપણે પુસ્તકાલયમાં જઈએ ત્યારે શિસ્તનું પાલન કરવું જોઈએ. કારણ કે શિસ્ત વિના પુસ્તકાલયમાં વાંચનનું વાતાવરણ ન બની શકે. તમામ પુસ્તકાલયોના નિયમો અલગ-અલગ હોય છે, તેથી આપણે ગ્રંથપાલની માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવું જોઈએ.

ઉપસંહાર

પુસ્તકોમાંથી પુસ્તકાલયો બને છે, તે વાંચવાથી જ વિષયોની સમજ અને જ્ઞાનને પ્રોત્સાહન મળે છે. શિસ્તબદ્ધ જીવનશૈલી, એકાંત અને કેન્દ્રિત વાતાવરણ, આરામથી પુસ્તકો વાંચવા, આ બધું પુસ્તકાલયમાંથી મળે છે. પુસ્તકાલય આપણા જીવનમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, જે લોકો નિયમિતપણે પુસ્તકાલયનો ઉપયોગ કરે છે, તેઓ આ વાત સારી રીતે સમજે છે. જો તમે વિદ્યાર્થી છો અથવા પુસ્તકો વાંચવામાં રસ ધરાવો છો, તો તમારે એકવાર પુસ્તકાલયની મુલાકાત અવશ્ય લેવી.

આ પણ વાંચો:-

 • મારી શાળા પર નિબંધ (ગુજરાતીમાં મારી શાળા નિબંધ)

તો આ હતો લાઈબ્રેરી પરનો નિબંધ, મને આશા છે કે તમને ગુજરાતીમાં લાઈબ્રેરી પરનો નિબંધ ગમ્યો હશે. જો તમને આ લેખ ગમ્યો હોય, તો પછી આ લેખ દરેક સાથે શેર કરો.


પુસ્તકાલય પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | Essay On Library In Gujarati

Tags
ગોવર્ધન પૂજા