ચંદ્રયાન 2 પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | Essay On Chandrayaan 2 In Gujarati

ચંદ્રયાન 2 પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | Essay On Chandrayaan 2 In Gujarati

ચંદ્રયાન 2 પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | Essay On Chandrayaan 2 In Gujarati - 3300 શબ્દોમાં


આજના લેખમાં, આપણે ચંદ્રયાન 2 (ગુજરાતીમાં ચંદ્રયાન 2 પર નિબંધ) પર એક નિબંધ લખીશું . ચંદ્રયાન 2 પર લખાયેલો આ નિબંધ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે લખવામાં આવ્યો છે. તમે ચંદ્રયાન 2 પર લખેલા આ નિબંધનો ઉપયોગ તમારી શાળા કે કોલેજના પ્રોજેક્ટ માટે કરી શકો છો. તમને અમારી વેબસાઇટ પર અન્ય વિષયો પર ગુજરાતીમાં નિબંધો મળશે, જે તમે વાંચી શકો છો.

ચંદ્રયાન 2 પર નિબંધ (ગુજરાતીમાં ચંદ્રયાન 2 નિબંધ) પરિચય

ભારત અવકાશ વિજ્ઞાનમાં પણ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, આ માટે તે સતત સંશોધન કરી રહ્યું છે અને નવી તકનીકી શોધ કરી રહ્યું છે. ભારતની સ્પેસ એજન્સી પણ વિદેશી દેશો સાથે સારી રીતે કામ કરી રહી છે અને રશિયા, અમેરિકા પણ આ શક્તિશાળી દેશોને સ્પર્ધા આપી રહ્યા છે. અમારા વૈજ્ઞાનિકો અવકાશયાનની ડિઝાઇન અને નવી ટેકનોલોજી પર ગહન અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. તે તમામ હળવી અને સારી કાર્યકારી ટેકનોલોજી આપણા ભારતીય અવકાશયાનમાં મૂકવામાં આવી છે, જેથી અવકાશ એજન્સીઓ દ્વારા મિશન સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકાય.તેમજ ભારતે ચંદ્રયાન પર કામ કર્યું છે. ચંદ્રયાન-1માં વિદેશી ટેક્નોલોજી દ્વારા સફળતા હાંસલ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ચંદ્રયાન 2 સંપૂર્ણ અને સ્વદેશી તકનીક દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. આ મિશન ચંદ્રયાન-1 પછી ભારતનું બીજું મહત્વનું ચંદ્ર સંશોધન મિશન હતું. જેને ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે. આ અભિયાન 2019 માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, તે ચંદ્રયાન-1ની તર્જ પર બનાવવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેને બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઈસરોના અધ્યક્ષ શ્રી. ના. સિવન દ્વારા નિર્દેશિત. આ ભારતની શક્તિનું પ્રદર્શન કરવા માટે હતું, આ અંતર્ગત ભારતને તે તમામ દેશોમાં સામેલ કરવામાં આવશે જેમણે સ્પેસ સાયન્સ અને એજન્સીઓ દ્વારા દુનિયામાં પોતાની ઓળખ બનાવી છે. ભારત પણ એ જ તર્જ પર કામ કરી રહ્યું છે અને ચંદ્રયાન વનનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કરીને ભારતે ચંદ્ર પર ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. પરંતુ ચંદ્રયાન-2 બનાવવાનો હેતુ અલગ હતો. આ વાહનને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું કે તેને લેન્ડ થવામાં ઘણો ઓછો સમય લાગ્યો હતો. જો આપણે કહીએ કે તે ભારતની શક્તિનું પ્રદર્શન હતું જે આખી દુનિયાએ જોયું. સિવન દ્વારા નિર્દેશિત. આ ભારતની શક્તિનું પ્રદર્શન કરવા માટે હતું, આ અંતર્ગત ભારતને તે તમામ દેશોમાં સામેલ કરવામાં આવશે જેમણે સ્પેસ સાયન્સ અને એજન્સીઓ દ્વારા દુનિયામાં પોતાની ઓળખ બનાવી છે. ભારત પણ એ જ તર્જ પર કામ કરી રહ્યું છે અને ચંદ્રયાન વનનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કરીને ભારતે ચંદ્ર પર ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. પરંતુ ચંદ્રયાન-2 બનાવવાનો હેતુ અલગ હતો. આ વાહનને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું કે તેને લેન્ડ થવામાં ઘણો ઓછો સમય લાગ્યો હતો. જો આપણે કહીએ કે તે ભારતની શક્તિનું પ્રદર્શન હતું જે આખી દુનિયાએ જોયું. સિવન દ્વારા નિર્દેશિત. આ ભારતની શક્તિનું પ્રદર્શન કરવા માટે હતું, આ અંતર્ગત ભારતને તે તમામ દેશોમાં સામેલ કરવામાં આવશે જેમણે સ્પેસ સાયન્સ અને એજન્સીઓ દ્વારા દુનિયામાં પોતાની ઓળખ બનાવી છે. ભારત પણ એ જ તર્જ પર કામ કરી રહ્યું છે અને ચંદ્રયાન વનનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કરીને ભારતે ચંદ્ર પર ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. પરંતુ ચંદ્રયાન-2 બનાવવાનો હેતુ અલગ હતો. આ વાહનને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું કે તેને લેન્ડ થવામાં ઘણો ઓછો સમય લાગ્યો હતો. જો આપણે કહીએ કે તે ભારતની શક્તિનું પ્રદર્શન હતું જે આખી દુનિયાએ જોયું. આ અંતર્ગત ભારતને એ તમામ દેશોમાં સામેલ કરવામાં આવશે જેમણે સ્પેસ સાયન્સ અને એજન્સીઓ દ્વારા દુનિયામાં પોતાની ઓળખ બનાવી છે. ભારત પણ એ જ તર્જ પર કામ કરી રહ્યું છે અને ચંદ્રયાન વનનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કરીને ભારતે ચંદ્ર પર ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. પરંતુ ચંદ્રયાન-2 બનાવવાનો હેતુ અલગ હતો. આ વાહનને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું કે તેને લેન્ડ થવામાં ઘણો ઓછો સમય લાગ્યો હતો. જો આપણે કહીએ કે તે ભારતની શક્તિનું પ્રદર્શન હતું જે આખી દુનિયાએ જોયું. આ અંતર્ગત ભારતને એ તમામ દેશોમાં સામેલ કરવામાં આવશે જેમણે સ્પેસ સાયન્સ અને એજન્સીઓ દ્વારા દુનિયામાં પોતાની ઓળખ બનાવી છે. ભારત પણ એ જ તર્જ પર કામ કરી રહ્યું છે અને ચંદ્રયાન વનનું સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપણ કરીને ભારતે ચંદ્ર પર ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો. પરંતુ ચંદ્રયાન-2 બનાવવાનો હેતુ અલગ હતો. આ વાહનને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું કે તેને લેન્ડ થવામાં ઘણો ઓછો સમય લાગ્યો હતો. જો આપણે કહીએ કે તે ભારતની શક્તિનું પ્રદર્શન હતું જે આખી દુનિયાએ જોયું.

ચંદ્રયાન 2 લોન્ચ

આ મિશન ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ISRO) નામની ભારતની સ્પેસ એજન્સી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેનું સંચાલન GSLV વર્ઝન 3 ના પ્રક્ષેપણ વાહન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ઈસરોના તત્કાલીન અધ્યક્ષ શ્રી કે. સિવાન આ અભિયાનના વડા હતા. ભારતે 22 જુલાઈ 2019 ના રોજ શ્રીહરિકોટાથી IST બપોરે 2:43 વાગ્યે સફળતાપૂર્વક ચંદ્રયાન-2 લોન્ચ કર્યું. ચંદ્રયાન 2 લેન્ડર અને રોવરે લગભગ 70 ડિગ્રી દક્ષિણ અક્ષાંશ પર ઊંચી જમીન પર ચંદ્ર પર ઉતરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ સમયે ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી શ્રીહરિકોટામાં હાજર હતા. ચંદ્રયાન 18 સપ્ટેમ્બર 2008ના રોજ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહની અધ્યક્ષતામાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. પછી તેને કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી, પાછળથી 2009 માં ચંદ્રયાન 2 ના શેડ્યૂલ મુજબ પેલોડને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું. ઝુંબેશ 2013 માં મુલતવી રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ 2016માં ઝુંબેશને ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ આ વાહનમાં જરૂરી લેન્ડર બનાવવાનું કામ રશિયા કરી રહ્યું હતું. પરંતુ તે સમયસર તેને વિકસાવી શક્યા ન હતા, બાદમાં લેન્ડરને ભારતમાં સ્વદેશી ટેક્નોલોજીથી વિકસાવવામાં આવ્યું હતું અને આ મિશન સ્વતંત્ર રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

ચંદ્રયાન 2 ની વિશેષતાઓ

આ મિશન દ્વારા, ચંદ્રયાન 2 ને ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પ્રદેશ પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરવાની પ્રથમ તક મળી. ભારતીય અવકાશ એજન્સીઓને આ પ્રથમ વખત મળ્યું હતું, જેના હેઠળ સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરવાનું હતું. આ ચંદ્રયાન સંપૂર્ણ સ્થાનિક અને સ્વદેશી તકનીકો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું, જે પોતાની એક અલગ ઓળખ ધરાવે છે. આ ભારતીય મિશન આ પ્રકારનું પહેલું મિશન હતું, જેમાં સ્થાનિક ટેક્નોલોજી દ્વારા ચંદ્રની શક્તિમાં ચાલતી હિલચાલ અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ વિશે જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મિશન હતું, ભારત વિશ્વનો ચોથો દેશ બનવાનો હતો, જેણે ચંદ્રની સપાટી પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કર્યું. આનાથી દુનિયાભરના લોકો ભારતીય અવકાશ એજન્સીઓ અને ભારતના વૈજ્ઞાનિકોના જ્ઞાન વિશે સારી રીતે જાણતા હતા કે ભારત દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ છે.

ચંદ્રયાન 2 બનાવવાનું કારણ

ચંદ્રયાન બનાવવા માટે દુનિયાભરના દેશોએ ઘણો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ અત્યાર સુધી માત્ર ચાર દેશો તેને બનાવવામાં સફળ થયા છે. એ જ રીતે ભારતે પણ ચંદ્રયાન-1 અને ચંદ્રયાન 2 બનાવ્યું. બંનેના અલગ-અલગ ઉદ્દેશ્ય હતા. ચંદ્રયાન બનાવવાનું કારણ એ હતું કે ચંદ્રમાં રહેલી માટીને શોધી શકાય છે અને ચંદ્રની સપાટી પર રહેલા પોષક તત્વો અને જમીનમાં રહેલા પોષક તત્વો કે જે છોડના વિકાસ માટે જરૂરી છે તેનો વિગતવાર અભ્યાસ કરી શકાય છે. જેથી કરીને આગામી ચંદ્રયાન મિશન શરૂ કરવા માટે આપણે ચંદ્રની સપાટી પર હાજર તત્વ વિશે સરળતાથી જાણકારી મેળવી શકીએ. તેનો હેતુ એ પણ જાણવાનો હતો કે ચંદ્રની સપાટી કેટલી સખત અને કેટલી નરમ છે. વૈજ્ઞાનિકોના અભ્યાસ માટે માટી અને ખડકોના નમૂનાઓ એકત્રિત કરવાનો પણ તેનો એક ઉદ્દેશ્ય હતો.

ચંદ્રયાન 2 થી ભારતને ફાયદો થશે

  • અવકાશ વિજ્ઞાનની દુનિયામાં પણ ભારતનું નામ પ્રખ્યાત થશે. અવકાશ વિજ્ઞાન પર, ભારતને અમેરિકા અને રશિયા જેવા શક્તિશાળી દેશો પર નિર્ભર રહેવું પડતું હતું, પરંતુ હવે તેઓ તેમની તકનીકીઓ દ્વારા તેમના સંશોધનને આગળ વધારી શકે છે. શક્તિશાળી રોકેટ બનાવીને પેલોડ છોડવાની ISROની ક્ષમતા વિશે વિશ્વને ખબર પડી. 2022 માં ભારતની અવકાશ સંશોધન સંસ્થા દ્વારા સૂચિત ગગનયાન મિશનએ આ મિશન માટે માર્ગ મોકળો કર્યો. ચંદ્રયાન મિશન પર કામ કરનારા ત્રણેય શક્તિશાળી દેશોમાં ભારત જોડાયું અને તે ચોથો દેશ છે. ભારતે કોઈપણ અવકાશ મિશન માટે અન્ય દેશો પર નિર્ભર રહેવું પડશે નહીં, તેની પાસે તેની સ્વદેશી તકનીકો દ્વારા જ તેના રોકેટ પેલોડને છોડવાની ક્ષમતા હશે. અવકાશ વૈજ્ઞાનિકોને ચંદ્રની સપાટીનો અભ્યાસ કરવાની તક મળશે, જેનાથી ચંદ્ર પર માનવ જીવન શક્ય છે કે નહીં તે જાણી શકાશે.

ચંદ્રયાન 2 વિશે રસપ્રદ તથ્યો

આ ચંદ્રયાન 16 દિવસ સુધી પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં ફરવાનું હતું અને પછી 21 દિવસ પછી તે ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષામાં પહોંચશે અને 27માં દિવસે તે ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષામાં પ્રવેશીને ત્યાં ઉતરશે. આ ચંદ્રયાન 3.84 લાખ કિલોમીટરનું અંતર કાપવાનું હતું. તે પૂર્ણ પરિભ્રમણ પછી 7 સપ્ટેમ્બરે ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરવાનું હતું. તે સૌથી ઓછા બજેટમાં બનેલ વાહન હતું, જે વિશ્વભરમાં સૌથી ઓછા ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ સૌથી સસ્તું મિશન હતું, જેની કુલ કિંમત રૂ. 978 કરોડ હતી. તેનું વજન 3850 કિલોગ્રામ હતું, જે ચંદ્રયાન-1 કરતા લગભગ 3 ગણું વધારે હતું.

ચંદ્રયાન 2 લેન્ડર

ઈસરોનું આ પહેલું મિશન હતું જેમાં લેન્ડર પણ ગયું હતું. ભ્રમણકક્ષા લેન્ડરથી અલગ થઈને ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરવાની હતી. આ રીતે વિક્રમ લેન્ડર ચંદ્રની સપાટી પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ કરવા જઈ રહ્યું હતું. જે ચંદ્રની સપાટી પર હાજર તત્વો વિશે સંશોધન કરશે અને તેના નમૂના પણ મેળવશે. આ સિવાય તેમાં લુનર ક્રશ પણ ખોદવામાં આવશે. આવી સિસ્ટમો તેમાં મૂકવામાં આવી હતી. આ લેન્ડરનું બીજું નામ વિક્રમ પણ છે. તેનું વજન 471 કિલો હતું, તેની અવધિ 15 દિવસ હતી. તે ચંદ્રયાનનો મહત્વનો ભાગ હતો.

ચંદ્રયાન 2 નું રોવર

તેનું બીજું નામ પણ પ્રજ્ઞાન છે. તેનું વજન 27 કિલો હતું. આ મિશનનો સમયગાળો લગભગ 15 દિવસનો હતો, જે ચંદ્રની દૃષ્ટિએ 1 દિવસ છે. લેન્ડરથી અલગ થયેલું આ પ્રજ્ઞાન ચંદ્રની સપાટી પર 50 મીટરના અંતર સુધી ફરશે અને તેની આસપાસની તસવીરો લેતું રહેશે. તે તસવીર ઈસરોને મોકલવામાં આવી હશે. તે રાસાયણિક શક્તિ પર ચાલતું હતું, પરંતુ પ્રજ્ઞાનમાં કોઈ સમસ્યા ન હતી, તેથી ઊર્જા ચલાવવા માટે તેમાં સૌર ઉર્જા ઉપકરણો પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા. જે લેન્સ દ્વારા રોવરને ઉર્જા આપશે અને આ રીતે પ્રજ્ઞાન કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

ચંદ્રયાન 2 ની નિષ્ફળતાનું કારણ

જો કે, ચંદ્રયાનની નિષ્ફળતા કોઈ મોટી વાત નથી, કારણ કે અમેરિકા 26 વખત અને રશિયા 14 વખત ચંદ્રયાન પાછળ નિષ્ફળ ગયું છે. એકવાર આ વાહન ચંદ્ર પર જ પડ્યું અને ત્યાં જ ઊભું થઈને કામ કરવા લાગ્યું. ભારતે જુલાઈ 2019માં ચંદ્રયાન-2ને ફ્લેગ ઓફ કર્યું હતું. આ મિશનમાં 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચંદ્રની સપાટી પર ઉતરતા પહેલા 2 કિલોમીટરના અંતરે લેન્ડર વિક્રમ સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. જો કે આ મશીનની ભ્રમણકક્ષા હજી પણ ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષામાં હાજર છે, તેથી આપણે કહી શકીએ કે ચંદ્રયાન 2 નું 95% સફળ રહ્યું. દરેકને આ અભિયાનથી ઘણી આશાઓ હતી, ઈસરોના અધ્યક્ષ કે. આ અભિયાનથી સિવાનને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તે સમયે ત્યાં હાજર દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના ખભા પર માથું મૂકીને તેઓ રડી પડ્યા હતા. વડા પ્રધાને તેમને સાંત્વના આપી અને ખાતરી આપી કે અમે આ ચંદ્રયાન-2 ચાલુ રાખીશું અને તેની સફળતા માટે પ્રયત્નશીલ રહીશું.

નિષ્કર્ષ

ચંદ્રયાન 2 ભલે નિષ્ફળ ગયું હોય, પરંતુ ભારત એવા દેશોમાંથી એક બની ગયું છે જેણે ચંદ્રયાન 2 બનાવ્યું અને 95% સફળ રહ્યું છે. ચંદ્રયાન 2 ચંદ્રના તે ક્ષેત્રમાં ઉતરવાનું હતું, જ્યાં સુધી કોઈ દેશ પહોંચી શક્યો નથી. તેથી આપણા માટે ગર્વની વાત છે કે આપણા દેશે ચંદ્રના તે પ્રદેશમાં લગભગ ચંદ્રયાન 2 લેન્ડ કર્યું છે, જ્યાં વિશ્વના કોઈ પણ દેશે તેનું વાહન લેન્ડ કર્યું નથી. તો આ ચંદ્રયાન 2 પરનો નિબંધ હતો, મને આશા છે કે તમને ચંદ્રયાન 2 (ચંદ્રયાન 2 પર હિન્દી નિબંધ) પર ગુજરાતીમાં લખાયેલ નિબંધ ગમ્યો હશે. જો તમને આ લેખ ગમ્યો હોય, તો પછી આ લેખ દરેક સાથે શેર કરો.


ચંદ્રયાન 2 પર નિબંધ ગુજરાતીમાં | Essay On Chandrayaan 2 In Gujarati

Tags