વૃક્ષો પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Trees In Gujarati

વૃક્ષો પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Trees In Gujarati

વૃક્ષો પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Trees In Gujarati - 900 શબ્દોમાં


આજે આપણે વૃક્ષ પર હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં 10 લીટીઓ લખીશું ( 10 લીટીઓ ઓન ટ્રીઝ ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં ). મિત્રો, આ 10 મુદ્દા વર્ગ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે લખેલા છે. સામગ્રીનું કોષ્ટક

  • 10 લીટીઓ ઓન ટ્રીઝ ગુજરાતીમાં 5 લીટીઓ ઓન ટ્રીઝ ગુજરાતીમાં 10 લીટીઓ ઓન ટ્રીઝ અંગ્રેજીમાં 5 લીટીઓ ઓન ટ્રીઝ અંગ્રેજીમાં

ગુજરાતીમાં વૃક્ષો પર 10 રેખાઓ


  1. વૃક્ષો આપણા પર્યાવરણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. પ્રકૃતિનું સંતુલન જાળવવામાં વૃક્ષો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. વૃક્ષોમાંથી આપણને લાકડું, ફળ, ફૂલ, અનાજ, દવાઓ અને બીજી ઘણી ઉપયોગી વસ્તુઓ મળે છે. વૃક્ષો પર્યાવરણને શુદ્ધ કરવામાં મદદ કરે છે. વૃક્ષો જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે અને જમીનને ફળદ્રુપ બનાવે છે. પૃથ્વીનું તાપમાન વધતું અટકાવવામાં વૃક્ષો મદદરૂપ છે. પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ બંનેનું ઘર ઝાડ નીચે છે. વૃક્ષો અને છોડમાંથી વિવિધ પ્રકારની જડીબુટ્ટીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેના કારણે ઘણી ગંભીર બીમારીઓનો ઈલાજ કરી શકાય છે. પૃથ્વીને વરસાદ બનાવવામાં વૃક્ષો ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આટલું મહત્વ હોવા છતાં કેટલાક લોકો પોતાના અંગત સ્વાર્થ પૂરા કરવા માટે આડેધડ વૃક્ષો કાપી રહ્યા છે જે તદ્દન ખોટું છે.

ગુજરાતીમાં વૃક્ષો પર 5 રેખાઓ


  1. એક જવાબદાર નાગરિક હોવાના નાતે દરેક નાગરિકની ફરજ છે કે તે વધુને વધુ વૃક્ષો વાવે. વધુને વધુ વૃક્ષો વાવવાથી વાયુ પ્રદૂષણનું જોખમ ઘટે છે. વૃક્ષો કાર્બન ડાયોક્સાઇડને શોષીને આપણને ઓક્સિજન પૂરો પાડવામાં મદદ કરે છે. વધુને વધુ વૃક્ષો વાવવાથી પાણીનું ધોવાણ અટકે છે, જેનાથી પૂર જેવી કુદરતી આફતોની શક્યતાઓ ઘટી જાય છે. વૃક્ષો વાતાવરણને શાંત રાખે છે.

અંગ્રેજીમાં વૃક્ષો પર 10 રેખાઓ


  1. વૃક્ષો આપણા પર્યાવરણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. પ્રકૃતિનું સંતુલન જાળવવામાં વૃક્ષો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. વૃક્ષોમાંથી આપણને લાકડું, ફળ, ફૂલ, અનાજ, દવાઓ અને બીજી ઘણી ઉપયોગી વસ્તુઓ મળે છે. વૃક્ષો પર્યાવરણને શુદ્ધ કરવામાં મદદ કરે છે. વૃક્ષો જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે અને જમીનને ફળદ્રુપ બનાવે છે. પૃથ્વીનું તાપમાન વધતું અટકાવવામાં વૃક્ષો મદદરૂપ છે. પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓ બંનેનું ઘર ઝાડ નીચે છે. વૃક્ષો અને છોડમાંથી વિવિધ પ્રકારની જડીબુટ્ટીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેના કારણે ઘણી ગંભીર બીમારીઓનો ઈલાજ કરી શકાય છે. પૃથ્વી પર વરસાદ પડાવવામાં વૃક્ષો ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આટલું મહત્વ હોવા છતાં કેટલાક લોકો પોતાના અંગત સ્વાર્થ પૂરા કરવા માટે આડેધડ વૃક્ષો કાપી રહ્યા છે જે તદ્દન ખોટું છે.

અંગ્રેજીમાં વૃક્ષો પર 5 રેખાઓ


  1. એક જવાબદાર નાગરિક હોવાના નાતે દરેક નાગરિકની ફરજ છે કે તે વધુને વધુ વૃક્ષો વાવે. વધુને વધુ વૃક્ષો વાવવાથી વાયુ પ્રદૂષણનું જોખમ ઘટે છે. વૃક્ષો કાર્બન ડાયોક્સાઇડને શોષીને આપણને ઓક્સિજન પૂરો પાડવામાં મદદ કરે છે. વધુને વધુ વૃક્ષો વાવવાથી પાણીનું ધોવાણ અટકે છે, જેનાથી પૂર જેવી કુદરતી આફતોની શક્યતાઓ ઘટી જાય છે. વૃક્ષો વાતાવરણને શાંત રાખે છે.

આ પણ વાંચો:-

  • ગુજરાતી ભાષામાં 10 લીટીઓ ઓન સેવ અર્થ ગુજરાતી ભાષામાં 10 લીટીઓ ઓન સેવ ભાષામાં ગુજરાતી વૃક્ષોના મહત્વ પર 10 લીટીઓ ટ્રીઝ ગુજરાતી ભાષામાં

તો આ વૃક્ષ વિશેની તે 10 રેખાઓ હતી. મને આશા છે કે તમને ગુજરાતીમાં અને અંગ્રેજીમાં હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં 10 લાઈન્સ ઓન ટ્રીઝ પસંદ આવી હશે. જો તમને આ લેખ ગમ્યો હોય, તો પછી આ લેખ દરેક સાથે શેર કરો.


વૃક્ષો પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Trees In Gujarati

Tags