પોપટ પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Parrot In Gujarati

પોપટ પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Parrot In Gujarati

પોપટ પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Parrot In Gujarati - 1000 શબ્દોમાં


આજે આપણે પોપટ પર હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં 10 લીટીઓ લખીશું ( ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં પોપટ પર 10 લીટીઓ ). મિત્રો, આ 10 મુદ્દા વર્ગ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે લખેલા છે. સામગ્રીનું કોષ્ટક

  • ગુજરાતીમાં પોપટ પર 10 લીટીઓ ગુજરાતીમાં પોપટ પર 10 લીટીઓ અંગ્રેજીમાં પોપટ પર 5 લીટીઓ અંગ્રેજીમાં પોપટ પર

ગુજરાતીમાં પોપટ પર 10 લીટીઓ


  1. પોપટ મારું પ્રિય પક્ષી છે, આ પક્ષી માત્ર ગરમ દેશોમાં જ જોવા મળે છે. પોપટની લગભગ 350 પ્રજાતિઓ ઘણીવાર જોવા મળે છે. પોપટ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી અને તોફાની પક્ષી છે. પોપટ જોવામાં ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. પોપટ વિવિધ રંગોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ તમામ ઇંડા સંપૂર્ણપણે સફેદ રંગના હોય છે. પોપટનું સરેરાશ આયુષ્ય લગભગ 10-75 વર્ષ છે. પક્ષીઓમાં, પોપટ ખૂબ ઝડપથી ઉડી શકે છે અને પોપટ ફળો, ફૂલો અને નાના જંતુઓ પણ ખાય છે, પરંતુ તેઓને મરચાં સૌથી વધુ ગમે છે. પોપટ માનવ અવાજની નકલ કરી શકે છે અને તેમને બોલવાની તાલીમ આપી શકાય છે, પરંતુ તેમનો અવાજ ખૂબ જાડો છે. પોપટ એકમાત્ર એવું પક્ષી છે જેને પગ વડે ખાવાનું ગમે છે. પોપટ વૃક્ષોના ખાડામાં પોતાનું ઘર બનાવે છે અને પોપટ જૂથમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે, તેમજ તેઓ જૂથમાં અવાજ કરે છે.

ગુજરાતીમાં પોપટ પર 5 લીટીઓ


  1. પોપટના પંજા કદમાં નાના હોય છે, પરંતુ તેમના પંજા તીક્ષ્ણ હોય છે અને તેમના પંજાની પકડ પણ ખૂબ જ મજબૂત હોય છે. પોપટ એક એવું પક્ષી છે જે શાકાહારી ખોરાક ખાય છે, પરંતુ તે ક્યારેક જંતુઓ પણ ખાય છે. પોપટ ખોરાકની શોધમાં એક દિવસમાં 1000 કિલોમીટરથી વધુ ઉડી શકે છે અને તેની ઉડાન ઘણી ઊંચી અને લહેરાતી હોય છે. પોપટ સામાન્ય રીતે લીમડા, જામફળ અને જામુનના ઝાડ પર જોવા મળે છે. માદા પોપટ એક વર્ષમાં લગભગ 10 થી 15 ઈંડાં મૂકે છે.

અંગ્રેજીમાં પોપટ પર 10 રેખાઓ


  1. પોપટ મારું પ્રિય પક્ષી છે, આ પક્ષી માત્ર ગરમ દેશોમાં જ જોવા મળે છે. પોપટની લગભગ 350 પ્રજાતિઓ ઘણીવાર જોવા મળે છે. પોપટ ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી અને તોફાની પક્ષી છે. પોપટ જોવામાં ખૂબ જ સુંદર લાગે છે. પોપટ વિવિધ રંગોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ તમામ ઇંડા સંપૂર્ણપણે સફેદ રંગના હોય છે. પોપટનું સરેરાશ આયુષ્ય લગભગ 10-75 વર્ષ છે. પક્ષીઓમાં, પોપટ ખૂબ ઝડપથી ઉડી શકે છે અને પોપટ ફળો, ફૂલો અને નાના જંતુઓ પણ ખાય છે, પરંતુ તેઓને મરચાં સૌથી વધુ ગમે છે. પોપટ માનવ અવાજની નકલ કરી શકે છે અને તેમને બોલવાની તાલીમ આપી શકાય છે, પરંતુ તેમનો અવાજ ખૂબ જાડો છે. પોપટ એકમાત્ર એવું પક્ષી છે જેને પગ વડે ખાવાનું ગમે છે. પોપટ વૃક્ષોના ખાડામાં પોતાનું ઘર બનાવે છે અને પોપટ જૂથમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે, તેમજ તેઓ જૂથમાં અવાજ કરે છે.

અંગ્રેજીમાં પોપટ પર 5 લીટીઓ


  1. પોપટના પંજા કદમાં નાના હોય છે, પરંતુ તેમના પંજા તીક્ષ્ણ હોય છે અને તેમના પંજાની પકડ પણ ખૂબ જ મજબૂત હોય છે. પોપટ એક એવું પક્ષી છે જે શાકાહારી ખોરાક ખાય છે, પરંતુ તે ક્યારેક જંતુઓ પણ ખાય છે. પોપટ ખોરાકની શોધમાં એક દિવસમાં 1000 કિલોમીટરથી વધુ ઉડી શકે છે અને તેની ઉડાન ઘણી ઊંચી અને લહેરાતી હોય છે. પોપટ સામાન્ય રીતે લીમડા, જામફળ અને જામુનના ઝાડ પર જોવા મળે છે. માદા પોપટ એક વર્ષમાં લગભગ 10 થી 15 ઈંડાં મૂકે છે.

આ પણ વાંચો:-

  • ગુજરાતીમાં મારો પ્રિય પક્ષી પોપટ નિબંધ ગુજરાતી ભાષામાં મોર પર 10 લીટીઓ

તો પોપટ વિશે આ તે 10 લીટીઓ હતી. હું આશા રાખું છું કે તમને ગુજરાતીમાં અને અંગ્રેજીમાં હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં 10 લાઈન્સ ઓન પોપટ પસંદ આવી હશે. જો તમને આ લેખ ગમ્યો હોય, તો પછી આ લેખ દરેક સાથે શેર કરો.


પોપટ પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Parrot In Gujarati

Tags