દુર્ગા પૂજા પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Durga Puja In Gujarati

દુર્ગા પૂજા પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Durga Puja In Gujarati

દુર્ગા પૂજા પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Durga Puja In Gujarati - 1900 શબ્દોમાં


આજે આપણે દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર ગુજરાતીમાં અને અંગ્રેજીમાં હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં 10 લાઈનો લખીશું . મિત્રો, આ 10 મુદ્દા વર્ગ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે લખેલા છે. સામગ્રીનું કોષ્ટક

  • ગુજરાતીમાં દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર 10 લાઇન્સ ગુજરાતીમાં દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર 5 લાઇન્સ અંગ્રેજીમાં દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર 10 લાઇન્સ અંગ્રેજીમાં દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર 5 લાઇન્સ

ગુજરાતીમાં દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર 10 લાઇન


  1. દુર્ગા પૂજા એ મુખ્યત્વે દેવી દુર્ગાને સમર્પિત તહેવાર છે, જે કોલકાતામાં પ્રથમ પૂજાય છે. દુર્ગા પૂજાને હિન્દુઓના મુખ્ય અને પવિત્ર તહેવારોમાંનો એક ગણવામાં આવે છે અને દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર નવ દિવસ સુધી ચાલે છે, જેમાં દરેક દિવસ અલગ-અલગ દેવીઓને સમર્પિત કરવામાં આવે છે. દુર્ગા પૂજામાં નવ દિવસ સુધી દેવી દુર્ગાની પૂજા કરવામાં આવે છે અને નવ દિવસ નાની છોકરીઓની પૂજા કરવામાં આવે છે અને તેમના માટે વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ બનાવવામાં આવે છે. દુર્ગા પૂજામાં, લોકો મોટા પંડાલો લગાવીને માતાની મૂર્તિ રાખે છે, જ્યાં ભક્તોનો ધસારો રહે છે. બંગાળમાં દુર્ગા પૂજા ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે, એટલું જ નહીં, આજે આ તહેવાર ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં ઉજવવામાં આવે છે. દુર્ગા પૂજા દરમિયાન લોકો નવા વસ્ત્રો પહેરે છે અને દિવસભર બજારમાં ભીડ રહે છે. દુર્ગા પૂજા દરમિયાન લોકો તેમના ઘરની સફાઈ પણ કરે છે. હિંદુ માન્યતા અનુસાર, દેવી દુર્ગાએ મહિષાસુર નામના રાક્ષસ સાથે 10 દિવસ અને 10 રાત સુધી યુદ્ધ કર્યું હતું. દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર બુરાઈ પર સારાની જીતનો તહેવાર છે, આ તહેવાર મનાવવા પાછળ અનેક ધાર્મિક માન્યતાઓ રહેલી છે. દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર તમામ મહિલાઓ અને દેવી શક્તિના આદરના પ્રતીક તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ભારતના દરેક ખૂણામાં દુર્ગા પૂજાના દસમા દિવસે દશેરાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. બે તહેવારો એકસાથે ઉજવાય ત્યારે લોકોનો આનંદ અને ઉત્સાહ વધે છે. આ તહેવાર મનાવવા પાછળ અનેક ધાર્મિક માન્યતાઓ રહેલી છે. દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર તમામ મહિલાઓ અને દેવી શક્તિના આદરના પ્રતીક તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ભારતના દરેક ખૂણામાં દુર્ગા પૂજાના દસમા દિવસે દશેરાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. બે તહેવારો એકસાથે ઉજવાય ત્યારે લોકોનો આનંદ અને ઉત્સાહ વધે છે. આ તહેવાર મનાવવા પાછળ અનેક ધાર્મિક માન્યતાઓ રહેલી છે. દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર તમામ મહિલાઓ અને દેવી શક્તિના આદરના પ્રતીક તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ભારતના દરેક ખૂણામાં દુર્ગા પૂજાના દસમા દિવસે દશેરાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. બે તહેવારો એકસાથે ઉજવાય ત્યારે લોકોનો આનંદ અને ઉત્સાહ વધે છે.

ગુજરાતીમાં દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર 5 લાઇન


  1. ઉત્સવના અંતે, મા દુર્ગાની મૂર્તિને નદી અથવા પાણીની ટાંકીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવે છે અને આગામી વર્ષમાં દુર્ગા પૂજાના તહેવારની આતુરતાપૂર્વક રાહ જુએ છે. દર વર્ષે દુર્ગા પૂજા તહેવાર સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબર મહિનામાં ઉજવવામાં આવે છે. બંગાળમાં વિસર્જન સમયે, ભક્તો દુર્ગા માના આશીર્વાદ લે છે અને વિસર્જન સમયે સિંદૂર ખેલાનું આયોજન કરવાની પરંપરા છે. ભારતના ઘણા ગામડાઓમાં નાટક અને રામલીલા જેવા કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. નવરાત્રી ઉત્સવનો ખરો અર્થ દેવી અને રાક્ષસ વચ્ચેનું યુદ્ધ છે, જે નવ દિવસ અને નવ રાત સુધી ચાલ્યું અને અંતે મા દુર્ગાનો વિજય થયો, જે અનિષ્ટ પર સારાનો વિજય હતો.

અંગ્રેજીમાં દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર 10 લાઇન


  1. દુર્ગા પૂજા એ મુખ્યત્વે દેવી દુર્ગાને સમર્પિત તહેવાર છે, જે કોલકાતામાં પ્રથમ પૂજાય છે. દુર્ગા પૂજાને હિન્દુઓના મુખ્ય અને પવિત્ર તહેવારોમાંનો એક ગણવામાં આવે છે અને દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર નવ દિવસ સુધી ચાલે છે, જેમાં દરેક દિવસ અલગ-અલગ દેવીઓને સમર્પિત કરવામાં આવે છે. દુર્ગા પૂજામાં નવ દિવસ સુધી દેવી દુર્ગાની પૂજા કરવામાં આવે છે અને નવ દિવસ નાની છોકરીઓની પૂજા કરવામાં આવે છે અને તેમના માટે વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ બનાવવામાં આવે છે. દુર્ગા પૂજામાં, લોકો મોટા પંડાલો લગાવીને માતાની મૂર્તિ રાખે છે, જ્યાં ભક્તોનો ધસારો રહે છે. બંગાળમાં દુર્ગા પૂજા ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે, એટલું જ નહીં, આજે આ તહેવાર ભારતના મોટાભાગના ભાગોમાં ઉજવવામાં આવે છે. દુર્ગા પૂજા દરમિયાન લોકો નવા વસ્ત્રો પહેરે છે અને દિવસભર બજારમાં ભીડ રહે છે, દુર્ગા પૂજા દરમિયાન લોકો તેમના ઘરની સફાઈ પણ કરે છે. હિંદુ માન્યતા અનુસાર, દેવી દુર્ગાએ મહિષાસુર નામના રાક્ષસ સાથે 10 દિવસ અને 10 રાત સુધી યુદ્ધ કર્યું. દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર બુરાઈ પર સારાની જીતનો તહેવાર છે, આ તહેવાર મનાવવા પાછળ અનેક ધાર્મિક માન્યતાઓ રહેલી છે. દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર તમામ મહિલાઓ અને દેવી શક્તિના આદરના પ્રતીક તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ભારતના દરેક ખૂણામાં દુર્ગા પૂજાના દસમા દિવસે દશેરાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. એક સાથે બે તહેવારો ઉજવાય ત્યારે લોકોનો આનંદ અને ઉત્સાહ વધે છે. ભારતના દરેક ખૂણામાં દુર્ગા પૂજાના દસમા દિવસે દશેરાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. એક સાથે બે તહેવારો ઉજવાય ત્યારે લોકોનો આનંદ અને ઉત્સાહ વધે છે. ભારતના દરેક ખૂણામાં દુર્ગા પૂજાના દસમા દિવસે દશેરાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. એક સાથે બે તહેવારો ઉજવાય ત્યારે લોકોનો આનંદ અને ઉત્સાહ વધે છે.

અંગ્રેજીમાં દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર 5 લાઇન


  1. ઉત્સવના અંતે, મા દુર્ગાની મૂર્તિને નદી અથવા પાણીની ટાંકીમાં વિસર્જિત કરવામાં આવે છે અને આગામી વર્ષમાં દુર્ગા પૂજાના તહેવારની આતુરતાપૂર્વક રાહ જુએ છે. દર વર્ષે સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબર મહિનામાં દુર્ગા પૂજાનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. બંગાળમાં વિસર્જન સમયે, ભક્તો દુર્ગા માના આશીર્વાદ લે છે અને વિસર્જન સમયે સિંદૂર ખેલાનું આયોજન કરવાની પરંપરા છે. ભારતના ઘણા ગામડાઓમાં નાટક અને રામલીલા જેવા કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. નવરાત્રિ પર્વનો ખરો અર્થ દેવી અને રાક્ષસ વચ્ચેનું યુદ્ધ છે, જે નવ દિવસ અને નવ રાત સુધી ચાલ્યું અને અંતે મા દુર્ગાનો વિજય થયો, જે અનિષ્ટ પર સારાનો વિજય હતો.

આ પણ વાંચો:-

  • દુર્ગા પૂજા પર નિબંધ (ગુજરાતીમાં દુર્ગા પૂજા નિબંધ) ચૈત્ર નવરાત્રી પર નિબંધ (ગુજરાતીમાં નવરાત્રી ઉત્સવ નિબંધ) મેળા પર હિન્દી નિબંધ (ગુજરાતીમાં મેળા નિબંધ) દશેરા ઉત્સવ પર નિબંધ (ગુજરાતીમાં દશેરા ઉત્સવ નિબંધ) ગુજરાતીમાં 10 લીટીઓ ગુજરાતી ભાષામાં દિવાળી/દીપાવલી પર 10 લીટીઓ

તો આ હતી દુર્ગા પૂજા તહેવાર વિશેની તે 10 પંક્તિઓ. હું આશા રાખું છું કે તમને દુર્ગા પૂજા ઉત્સવ પર ગુજરાતીમાં અને હિન્દી અને અંગ્રેજીમાં અંગ્રેજીમાં 10 લાઈન્સ ગમશે . જો તમને આ લેખ ગમ્યો હોય, તો પછી આ લેખ દરેક સાથે શેર કરો.


દુર્ગા પૂજા પર 10 રેખાઓ ગુજરાતીમાં | 10 Lines On Durga Puja In Gujarati

Tags